Kommande händelser · Löttingetunneln längs väg 265 är avstängd i båda riktningarna under en natt i veckan. Arbetet på Vasagatan fortsätter och begränsad framkomligheten mellan Norra Bantorget och Tegelbacken.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.
Natten mot fredag 18 september stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Flera körfält avstängda på Vasagatan 

Från måndag kväll 14 september fram till våren 2021 kommer Vasagatans ombyggnation mellan Norra Bantorget (Olof Palmes gata) och Tegelbacken påverkar framkomligheten för bil-, buss-, cykel- och gångtrafikanter. 

Under arbetstiden är endast ett körfält hålls öppet i respektive riktning på stora delar av angiven sträcka. Cyklar leds i blandtrafik, gående kommer kunna passera på gångbanan.

Framkomlighet för olika trafikslag

I områdena där arbetena pågår blir det trångt att passera. Många behöver samsas om utrymmet som är betydligt mindre under byggtiden.

Fordonstrafik ombeds att i största möjligaste mån försöka välja alternativa vägar för att passera Stockholms centrala delar.et finns inte plats för separata cykelbanor förbi arbetsområdena under byggtiden.

Cyklister behöver åka i bilarnas körfält. Den som har möjlighet att använda andra vägar under byggtiden rekommenderas att undvika Vasagatan. Du som behöver cykla på Vasagatan, var försiktig.

Gående som passerar arbetsområdena kommer att göra det på en yta som blir mindre under byggtiden. I första skedet kommer gående att gå på trottoaren närmast husfasaderna. Senare när arbeten ska ske närmast husfasaderna kommer gående behöva ledas längre ut från huset och entréerna nås via gångbryggor.

Under projektets gång har busstrafiken på Vasagatan förändrats. Flera linjer har nya hållplatslägen på Kungsbron och Klarabergsviadukten medan andra finns kvar på Vasagatan.

Begränsad framkomlighet i korsningen Skansbrogatan och Ringvägen

Ombyggnation av gångbana, refuger och trafiksignaler pågår i korsningen Ringvägen och Skansbrogatan i östlig riktning.

Arbetet startar onsdag 16 september och pågår fram till slutet av okober.

Ett körfält är avstängt under dagtid och under nattetid är två är två körfält avstängda.

Gående och cyklister samsas på gång-och cykelbana förbi arbetsområdet. 

Arbete med spåret vid Gröndalsvägen 23

Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 14 - 18 september. 

Under arbetstiden är trafiksignal släckt och trafikvakter dirigerar trafiken vid platsen. 

Broinspektion av Johanneshovsbron vid Gullmarsplan

Broinspektion av Johanneshovsbron pågår nattetid klockan 22.00 till 05.00 under perioden 14 till 18 september.  

Under arbetstiden är ett körfält avstängt.

Hjalmar Söderbergs väg är avstängd 

Schaktarbete på Hjalmar Söderbergs väg, under arbetstiden är vägen avstängd vid Nordenflychtsvägen. Arbetet pågår från måndag 14 september till onsdag 30 september. 

Begränsad framkomlighet i korsningen Rågsvedsvägen-Huddingevägen

Fräsning- och asfalteringsarbete pågår i korsningen Rågsvedsvägen-Huddingevägen nattetid under perioden 14 till 18 september. Arbetet pågår klockan 22.00 - 05.00 under arbetstiden är ett körfält avstängt och trafiken dirigerar förbi arbetsplatsen.