Förbifart Stockholm Häggvik · I Häggvik pågår arbete med Förbifart Stockholm. Under helgen den 27-28 november begränsas framkomligheten på E4 i norrgående riktning.

Arbetet startar klockan 20.00 fredag kväll och om allt går som planerat så är är arbetet klart på eftermiddagen lördag 28 november.

Under dagtid kommer endast två körfält vara öppna och under natten endast ett körfält öppet. Det är arbete med förbifart Stockholm och arbetet som utförs nu är att Trafikverket flyttar E4 norrgående i sidled och även påfarten mot Norrortlsleden ändras. 

Omläggningen utförs för att de gamla broarna i Knistaporten ska rivas och två nya ska byggas för E4:an över Knistavägen.

 

 

Karta över de nya körfälten i HäggvikUnder 2020 kommer trafiken norr om den tillfälliga vägen att ledas in på nybyggda broar för att komma åt och göra arbeten på den befintliga E4:an. Broarna blir senare på- och avfarter till den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm. Illustration: Tomas Öhrling