Jullovet är slut och skolorna startar igen under veckan, trafiken beräknas därför återigen bli intensivare under rusningstiderna på morgonen och eftermiddagen. Från och med tisdag 8 januari kommer påfarten norrut till E4/E20 i Trafikplats Vårby att stängas av. Detta gör man av trafiksäkerhetsskäl och för att kunna ta nästa steg i arbetet med E4 Förbifart Stockholm.

Nattavstängningar i trafikplats Hjulsta

Nattavstängningen sker från lördagen 5 januari klockan 22:00 - till tisdagen 8 januari klockan 05:00.

Formställningen som används för att gjuta bron över trafikplatsen behöver flyttas, det innebär att avfarten från E18 mot Hjulsta/Vinsta är avstängd (när du kommer från Jakobsberg). Gäller även avfart från Stockholm eller Akallalänken söderut mot Bergslagsvägen.

Av säkerhetsskäl kommer även södra delen av cirkulationen vara avstängd.
Tung trafik kommer ledas om via E18 Rinkeby/Rissne, vidare på väg 279 förbi Bromma flygplats och Ulvsunda för att sedan via Brommaplan nå väg 275 Bergslagsvägen. Vid Råcksta finns en särskild åtgärd för att klara höjden 4,5 meter.

Endast nattbussar och räddningstjänsten kommer att släppas förbi. För övriga fordon finns flera kortare alternativ, till exempel via Rissne/Bromsten.
I samband med flytten kan det under dagtid förekomma att endast ett körfält är öppet i Hjulstas cirkulationsplats.

Påfart norrut till E4/E20 i trafikplats Vårby stängs

Arbetet med att bygga ut E4/E20 med fler körfält i Vårby backe påbörjades under sommaren 2018, nu fortsätter bygget med en ny gång- och cykelbro och nya körfält. Av trafiksäkerhetsskäl och för att kunna ta nästa steg i arbetet, kommer påfarten norrut till E4/E20 i trafikplats Vårby att stängas.
Avstängningen sker med start klockan 22.00 måndagen den 7 januari. Från tisdag morgon 8 januari kommer påfarten vara helt stängd. Trafik från Vårby allé, Botkyrkaleden och Glömstavägen kommer ledas om till Trafikplats Fittja.
Mer information finns att läsa i separat artikel här på Trafiken.nu.

Arbete med Mälarbanan fortsätter

Sträckan Sundbyberg – Jakobsberg ersätts med buss och tunnelbana på söndagar till klockan 08.20 på grund av arbete med Mälarbanan.

Evenemang

Hockey på Hovet

Fredag 11 januari möter AIK – Västervik klockan 19.00
Lördag 12 januari möter DIF – Linköping klockan 15.15