Från den 25 oktober 2018 stängs det fjärde körfältet norrut i Vårby backe mellan trafikplats Vårby och trafikplats Lindvreten. Påfarten i trafikplats Vårby kortas ned.

Nu påbörjar vi trafikpåverkande arbeten i Vårby backe, norrgående körriktning. Det fjärde körfältet som tidigare anslutit som ett extra körfält mellan trafikplats Vårby och trafikplats Lindvreten stängs av för att få ett tillräckligt stort arbetsområde. Påfarten norrut i trafikplats Vårby kortas ned till ca 500 m och ansluter mot det tredje körfältet i Vårby backe. Längre upp i backen kortas även avfarten i Trafikplats Lindvreten ned och inledningen på avfarten flyttas fram. 

Påfart trafikplats Vårby norrgående

Påfart Vårby trafikplats norrut

Öppna stor bild (JPG-fil, 219 kb) 

Avfart trafikplats Lindvreten norrgående

Avfart trafikplats Lindvreten norrgående

Öppna stor bild (JPG-fil, 226 kb) 

Hastighetsbegränsningen sänks till 70 km/tim för norrgående trafik från påfarten i Vårby trafikplats.

Skyddsbarriär ställs ut från slutet på den nedkortade påfarten och längs med den nya vägrenen norrut i Vårby backe. 

Under hela byggtiden kommer tre genomgående körfält vara öppna för trafik förbi arbetsplatsen under större delen av dygnet. Nattetid mellan kl 21.00 – 05.00 kan det i arbetet bli nödvändigt att tillfälligt stänga av körfält.

I Vårby backe ska väg E4/E20 byggas ut med fler körfält på nya vägar och en ny gång- och cykelbro ska på plats. Lite längre norrut kommer trafikplats Lindvreten byggas om. Den befintliga bron kommer rivas och så småningom ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Produktionen beräknas vara klar första halvåret 2022.

 

Karta

I kartan visas Vårby backe där de trafikpåverkande åtgärderna utförs.