ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb

Gatuarbeten på Vasagatan

Foto: Stockholm stad

Stockholms stad har under hösten gjort arbeten på Norra Bantorget och byggt bredare cykelbanor på Östra Järnvägsgatan, som en del av arbetet med nya Vasagatan. Nu pågår arbeten mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken, vilket ger färre körfält för fordonstrafiken på sträckan. Påfarten till Centralbron har byggts om och är åter öppen för trafik från den 21 december.

Påfarten från Vasagatan till Centralbron öppnas den 21 december

Nu är arbetet med att bygga om påfarten från Vasagatan till Centralbron, det så kallade Söderkopplet, klart. Arbetet gick snabbare än planerat och trafiken släpps på igen redan fredag den 21 december. Då kommer södergående fordonstrafik på Vasagatan åter att kunna svänga upp på Söderkopplet och vidare söderut på Centralbron. Det kommer fortsatt att vara trångt för fordonstrafiken på Vasagatan, eftersom avspärrningarna runt arbetsområdet står kvar. På sträckan mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken är det även fortsättningsvis ett körfält i varje riktning för fordonstrafiken förbi arbetsområdet.

Att cykla eller gå mellan Centralstationen och Tegelbacken

Eftersom avspärrningarna runt arbetsområdet står kvar omleds cyklister och gående enligt anvisningar på platsen. Gångbanorna på västra sidan längs med Vasagatan, mellan Järnvägsparken och Centralplan, är fortsatt avstängda och gående hänvisas till befintlig gångbana närmast Centralstationen. Cyklister kan färdas förbi arbetsområdet i ett cykelfält som gränsar till körbanan.

Vi bygger nya Vasagatan från 2018 till 2021

Projektet startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att vi kommer att bygga på flera platser samtidigt. Under byggtiden begränsas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister i området. Vi gör tillfälliga omläggningar av trafiken för att minimera påverkan i den mån det går. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till och med 2021.