Gatuarbeten på Vasagatan

Barnhusgatan vid Norra Bantorget stängs för trafik
Foto: Stockholm stad

Stockholms stad bygger om Vasagatan till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata. Bygget pågår på södra delen av gatan mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken. Onsdagen den 17 april startar även arbeten vid Norra Bantorget. Då stängs Barnhusgatan, mellan Västmannagatan och Torsgatan, för bil- och cykeltrafik fram till juli när arbetet beräknas bli klart.

På västra sidan av Vasagatan i området mellan Centralplan och Tegelbacken pågår för närvarande arbeten som beräknas blir klara i september 2019. Då kommer den delen av Vasagatan ha nya separata upphöjda cykelbanor och en säkrare trafiklösning.

Arbeten vid Norra Bantorget – påverkan under byggtiden

Från den 16 april börjar arbeten med att bygga nya cykelbanor vid Norra Bantorget. Arbetena omfattar Barnhusgatan mellan Västmannagatan och Torsgatan, Östra Järnvägsgatan från korsningen Torsgatan-Barnhusgatan samt korsningen Vasagatan-Olof Palmes gata.

Trafiken vid Norra Bantorget läggs om under byggtiden. Bil- och cykeltrafiken på Barnhusgatan, mellan Västmannagatan och Torsgatan, stängs av helt. Det betyder att bil- och cykeltrafik som normalt går från Vasagatan, via Barnhusgatan och Torsgatan norrut leds om från Vasagatan, via Västmannagatan och Kammakargatan ned till Torsgatan. Från Torsgatan kan man sen åka både norrut och söderut. Omledningen är skyltad på platsen. Gående kan passera förbi arbetsområdet på Barnhusgatan under hela byggtiden.

I området vid Östra Järnvägsgatan utanför Hotel Clarion Sign kommer både gångbanan och vägbanan att bli tillfälligt smalare. Både bilar och cyklar kan ta sig förbi området i sydlig riktning mot Centralstationen.

Arbetet vid Norra Bantorget beräknas bli klart sommaren 2019. Då kommer platsen att ha nya cykelbanor och bättre trafiksäkerhet för cyklister och gående.

Stockholm Stad bygger nya Vasagatan från 2018 till 2021

Projektet startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att det kommer att bygga på flera platser samtidigt. Under byggtiden begränsas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister i området. Det görs tillfälliga omläggningar av trafiken för att minimera påverkan i den mån det går. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till och med 2021.