ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb

Norra och Södra länken får trafiksäkerhetskameror

Foto: Kasper Dudzik

Nu monteras trafiksäkerhetskameror i Norra och Södra länken och under sommaren tas de i drift. Syftet är att få högre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet.

Hastigheten är den faktor som spelar störst roll för hur allvarlig en trafikolycka blir. I vägtunnlar är hastigheterna ofta höga och en olycka kan få allvarliga följder eftersom tunnlar är slutna och har begränsade utrymningsvägar, samtidigt som det är svårare för utryckningsfordon att komma fram. Därför har Trafikverket och Polismyndigheten tillsammans utvecklat nya kameror anpassade till tunnelmiljön för att få trafikanterna att hålla hastighetsgränsen och därmed rädda liv. Dessa kommer att tas i drift under sommaren.

Vikten av att hålla rätt hastighet

Enligt uppgift från Trafik Stockholm kör drygt 80 procent av alla förare i Södra länken för fort och värst är det under tidiga morgontimmar. En negativ trend visar att antalet registrerade trafikolyckor i Södra länken ökar. Över 180 olyckor registrerades i Södra länken 2017. I Norra länken registrerades nära 60 stycken samma år. Genom att sänka hastigheten kan antalet olyckor och dess svårighetsgrad minska. En minskning av antalet olyckor innebär färre trafikstörningar och därmed bättre framkomlighet. 

Skyltar visar att kamerorna finns

Väl synligt vid infarten till aktuella tunnlar finns hastighetsskylt, kameraskylt och en tavla som talar om hur lång vägsträcka som har kameror. Inne i själva tunneln syns inte kamerorna på samma sätt som på en vanlig väg. De är inbyggda i taket för att inte bli nedsmutsade i tunnelmiljön.

Fakta om trafiksäkerhetskameror

  • De cirka 1 600 trafiksäkerhetskameror som fanns vid utgången av 2017 sparar cirka 20 liv per år.
  • Till en början kommer kameror i tunnlar att finnas i Norra och Södra länken i Stockholm samt Gnistängs- och Lundbytunneln i Göteborg.
  • Kamerorna placeras synligt och är väl skyltade. I tunnel finns skyltarna vid tunnelmynningen och kamerorna är inbyggda i taket.  
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
  • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.