Påfart norrut till E4/E20 i trafikplats Vårby stängs

Foto: Trafikverket

Av trafiksäkerhetsskäl och för att kunna ta nästa steg i arbetet med E4 Förbifart Stockholm kommer påfarten norrut till E4/E20 i Trafikplats Vårby att stängas från och med den 8 januari 2019.

Arbetet med att bygga ut E4/E20 med fler körfält i Vårby backe påbörjades under sommaren 2018, nu fortsätter bygget med en ny gång- och cykelbro och nya körfält. Av trafiksäkerhetsskäl och för att kunna ta nästa steg i arbetet, kommer påfarten norrut till E4/E20 i trafikplats Vårby att stängas.

Avstängningen sker med start kl 22.00 måndagen den 7 januari. Från tisdag morgon 8 januari kommer påfarten vara helt stängd. Trafik från Vårby allé, Botkyrkaleden och Glömstavägen kommer ledas om till Trafikplats Fittja.

Öppna stor bild (JPG-fil, 122 kb)

Av trafiksäkerhetsskäl och på grund av utökade arbeten i Vårby backe planerar Trafikverket även att stänga avfarten i södergående riktning från E4/E20 i Trafikplats Vårby från och med augusti 2019.

Arbetet med E4 Förbifart Stockholm i Vårby backe beräknas vara klart under 2022. I den färdiga lösningen kan inte trafikplats Vårby vara kvar. Stängningen av påfarten och avfarten blir därför permanent.

Karta

Området i kartan nedan visar påfart från Vårby mot E4/E20 norrgående.