Södergående trafik i Häggvik flyttas

Helgen den 10-12 november flyttas körfälten i trafikplats Häggvik i riktning mot Stockholm till ett nytt läge.

Från och med fredagen den 10 november till och med söndagen den 12 november flyttar Trafikverket all södergående trafik på E4:an i höjd med trafikplats Häggvik. Vägen kommer att gå i ett mer västligt läge. Sammanlagt kommer fem körfält att flyttas och under tiden trafiken flyttas kommer något körfält att stängas av. Vi arbetar intensivt under hela helgen och räknar med att all södergående trafik kommer att gå på den tillfälliga vägen natten mot måndag den 13 november.

;