Nya körvägar i Häggvik i november

Foto: Trafikverket

Under november kommer den största trafikomläggningen under Förbifart Stockholms delprojekt i Häggvik att genomföras.

I samband med att Trafikverket bygger den nya sträckningen för E4 Förbifart Stockholm är det nödvändigt med flera trafikomläggningar för att komma åt och bygga där E4:an går idag.

I höjd med trafikplats Häggvik kommer Förbifart Stockholm att ansluta till trafikplats Häggvik genom två broar. Trafiken från Förbifart Stockholm kommer att ansluta till den befintliga E4:an och Norrortsleden genom två betongtunnlar. För att behålla samma antal körfält under byggtiden som idag, bygger Trafikverket en tillfällig väg där trafiken kommer att gå under tiden anslutningen till Förbifart Stockholm byggs.

Sammanlagt är det nio körfält som ska flyttas. Under de fyra år Trafikverket bygger Förbifart Stockholm i Häggvik kommer fyra större trafikomläggningar att göras. Omläggningen som sker i november 2017 är den största.