Trafikinformation för Häggvik

Foto: Trafikverket

Den 27 juni lanserades en ny ingång på Trafiken.nu i samarbete med vägprojektet E4 Förbifart Stockholm.

Den nya ingången visar trafikinformation i området runt E4 mellan trafikplats Rotebro i norr och trafikplats Tureberg i söder.

I Häggvik bygger Trafikverket den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm, som beräknas öppna för trafik 2026. Under byggtiden förväntas det bli störningar i trafiken som påverkar restider för förbipasserande. Därför vill vi försöka ge dig en samlad och tydlig bild av hur läget ser just här, just nu och vad du kan förvänta dig framkomlighetsmässigt.

Sidan riktar sig främst till trafikanter som färdas på E4 i höjd med Häggvik, men också till dig som bor, arbetar eller av annan anledning rör dig inom området.

På sidan kommer även trafikpåverkande åtgärder på de kommunala gatorna att visas. Vi hoppas du kommer ha nytta av informationen du får här och att det kan öka förståelsen för den komplexa trafiksituation som bygget av E4 Förbifart Stockholm innebär.

Du hittar ingången via genvägen trafiken.nu/haggvik eller via fliken överst på sidan.

;