Arbetena med att bredda påfarten söderut vid trafikplats Lindvreten och Vårby Allé börjar bli klara. Under vecka 24 beräknas trafiken kunna släppas på i det nya körfältet.

Under maj månad har arbetena med att bredda påfarten söderut vid trafikplats Lindvreten varit i full gång. Åtgärden görs för att minska trafikstörningarna på Skärholmsvägen och Kungens kurvaleden som uppstår framför allt på eftremiddagar och helger när många trafikanter ska ta sig ut från området kring Skärholmen och Kungens kurva. 

Just nu under vecka 22 pågår arbetet med att bygga om korsningen vid Vårby Allé för att skapa två körfält från rondellen vid McDonalds och vidare ut på E4/E20 söderut. För att inte ytterligare påverka trafiken negativt under byggtiden sker en hel del arbeten nattetid denna vecka. Under helgen vecka 22 kommer trafiksignalen i korsningen att byggas om. Trafiksignalen kommer då vara avstängd. Under de mest trafikerade timmarna dirigeras trafiken med flaggvakter.

Under vecka 23 pågår arbete med nytt vägräcke samt borttagning av barriärelement på påfartsrampen för att sedan kunna göra ny linjemålning. 

Under vecka 24 beräknar Trafikverket att kunna släppa på trafik i det nya körfältet som byggs genom korsningen och ut på påfarten. Efter detta kommer visst arbete på platsen att fortgå för att färdigställa allt, med bland annat nya vägvisningsskyltar i portalen på Vårby Allé. Allt arbete beräknas klart innan midsommar.