Kortare stopp i trafiken i samband med sprängning

Under vecka 20 påbörjas arbetet med att spränga bort berg intill E4:an i höjd med Häggvik

Trafikverket kommer av säkerhetsskäl att stänga av trafiken i samband med att sprängning sker.

Trafiken kan under sommarhalvåret stängas av kl 10, 14 och 19.30 och kommer då att stå stilla i cirka 10 minuter.  Anledningen till att Trafikverket spränger bort berg är för att göra plats för på- och avfarter till den nya sträckningen för E4 Förbifart Stockholm. I höst kommer arbete att påbörjas där den befintliga motorvägen går och då kommer trafiken att gå på en tillfällig väg intill E4:an.

;