I slutet av oktober och början på november sker trafikomläggningar på E4/E20 i Kungens kurva där bygget av E4 Förbifart Stockholm pågår.

De nuvarande körfälten kommer att flyttas ut från mitten till varsin ytterkant av det nuvarande arbetsområdet. Omläggningarna sker nattetid mellan klockan 22.00 och 05.00.

Fredag 27 oktober öppnas de nya körfälten i norrgående körriktning. I samband med detta öppnas avfarten mot Circle K i höjd med IKEA. 

Fredag 3 november öppnas de nya körfälten i sydgående körriktning. I samband med detta öppnas även påfarten söderut från Skärholmsvägen igen. Denna har varit avstängd en längre tid på grund av Förbifart Stockholms arbeten.

När de nya körfälten öppnar för trafik på morgonen kommer tydlig skyltning och komplett linjemålning att finnas för att ge trafikanterna en tydlig vägledning.

Karta över området

Öppna stor karta (JPEG-fil, 176 kb).

 

Omläggningarna sker för att göra plats åt arbetet med nedfarten till de nya tunnlarna där E4 Förbifart Stockholm ska gå. Det gör också att Trafikverket kan färdigställa den nya trafikplatsen Lindvreten Norra som beräknas öppna för trafik 2019.

 

Nya trafikplats Lindvreten Norra tar form. Öppnas 2019.