Knistavägen under E4 stängs av i sommar

I delprojekt trafikplats Häggvik ingår att bredda och sänka Knistavägen under E4. För att kunna riva de befintliga broarna och bygga nytt måste Knistavägen stängas av i omgångar.

Det första tillfället Knistavägen stängs av är 31 juli 2017. Då stängs vägen av i fem månader för bilar och cirka tio dagar för gång- och cykeltrafik. När arbetet är klart blir Knistavägen dubbelriktad med en gång- och cykelväg. Passagen under E4 kommer då att ha samma frihöjd som andra broar.

;