Den 10 juli börjar pendeltågen gå under centrala Stockholm. Det innebär att två nya stationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan, tas i drift. Samtidigt stängs Karlberg.

Det har gått nästan nio år sedan spaden sattes i marken och nu tickar klockan ner snabbt. Den 10 juli börjar pendeltågen trafikera tunneln och de två nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan tas i drift.

När Citybanan öppnar för trafik flyttar pendeltågen ner under jord till de två nybyggda spåren mellan Stockholms södra och Tomteboda. Kapaciteten fördubblas genom centrala Stockholm och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Idag samsas all tågtrafik på två spår – pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg.

Nytt linjenät för pendeltågen

Citybanan och de två nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan blir efter öppnandet en del av det befintliga pendeltågssystemet. Stockholm Odenplan ersätter Karlbergs station.

Ny linjekarta för pendeltågen