Uppdaterad 20 februari. Här kan du titta på hur restiderna brukar variera över dygnet på ett antal rutter förbi eller runt arbetsområdet vid Kungens Kurva.

stiderna i diagrammen nedan är ett medelvärde för en vardag de två senaste veckorna. Trafiksituationen kan variera från dag till dag, exempelvis på grund av olyckor. På rutterna längs med E4/E20 finns det små toppar vid klockan 10 och klockan 14, det beror på att trafiken vissa vardagar stoppas för sprängning vid Kungens kurva, normalt under fem minuter.

 Restidsgrafer Kungens kurva

Restidsdata uppdaterat 2018-02-20.