Bilfri dag i Stockholms innerstad 17 september

Foto: Stockholms stad

”I stan utan min bil” är en bilfri dag i Stockholms city och Gamla stan som arrangeras av Stockholms stad söndagen den 17 september.

Den 17 september stänger de Gamla stan och delar av city för motorfordonstrafik mellan 09.00-18.00.  Alla infarter till området är då avstängda med staket och bemannade med flaggvakter. De tillåter endast passage för lokal kollektivtrafik, färdtjänst och de som i förväg erhållit dispens.
Syftet med ”I stan utan min bil” är att ge stockholmarna en uppfattning om hur deras stad skulle kunna se ut med färre bilar och få möjlighet att uppleva staden på ett annat sätt, men även väcka tankar och skapa diskussion.
Genom stadens olika satsningar på hållbart resande hoppas de uppmuntra människor att kombinera olika transportmedel på ett så smart och hållbart sätt som möjligt. På så vis kan vi skapa en mer levande, trivsam, hälsosam och framkomlig storstad.
På Strömgatan bjuder Stockholms stad på spännande aktiviteter för både vuxna och barn, mellan klockan 11.00 och 17.00. Man stänger därför av vägen lördag 16 september från kl 19:00 till midnatt söndag 17 september. I år kommer det även att finnas aktiviteter på Mäster Samuelsgatan. Under dagen kommer representanter från staden att berätta om olika satsningar på hållbara transportmedel.
”I stan utan min bil” är en av aktiviteterna som trafikkontoret arrangerar under den Europeiska trafikantveckan som pågår mellan 16-22 september.

Karta med avspärrningar