Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Fredag 20 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Dmitry Naumov

Publicerad: 3 oktober 2017 16:00

Begränsad framkomlighet på Gamla Riksettan genom Fiskarhagen

Ny gång- och cykelväg står klar under våren 2018.

Nu sätter Trafikverket spaden i marken för den nya gång- och cykelväg i Fiskarhagen.

Den Gamla Riksettan (väg 584) förbinder Södertälje med Norsborg och Hallunda som ett alternativ till E4/E20. Vägen trafikeras framförallt av lokal trafik, men gång- och cykeltrafikanter har inte möjlighet att röra sig säkert längs vägen. Med den nya gång- och cykelvägen kommer människor som bor i Fiskarhagen att kunna röra sig säkert i området, bland annat de barn som på egen hand vill ta sig till Hammerstaskolan och Botkyrka friskola på ett tryggt och säkert sätt.

Det blir därför både lite byggstök och svårare att komma fram på vägen. Men redan våren 2018 är det klart och därefter kan både gående och cyklister ta sig fram på ett tryggare sätt.

Arbetet pågår mest på dagtid och inte på helger. Det kan komma att låta en del från till exempel lastbilar och grävskopor, men det används inte några kraftigt bullrande maskiner.

Framkomlighetsproblem

Under större delen av byggtiden kommer trafiken att regleras av signaler och man räknar med att det uppstår en del framkomlighetsproblem på Gamla Riksettan.

Trafikverket hoppas att du som trafikerar vägen och bor nära arbetsplatsen har förståelse för de störningar som kan uppstå.

Mer information om projektet finns att läsa bland relaterade länkar.