Från 12 september och sju veckor framåt

Stockholms stad bygger en ny och bredare gång- och cykelbana på Västerbronedfarten och höjer därmed framkomligheten och säkerheten på sträckan. Västerbronedfarten som ansluter till Gjörwellsgatan stängs under byggtiden med start natten 11-12 september 2016. Stängningen innebär stor påverkan på framkomligheten biltrafiken, men ej gång och cykel. Stängningen är planerad i sju veckor. Hela projektet beräknas vara klart i mitten av december. För att underlätta för kollektivtrafiken har ett körfält avsatts för buss på Västerbron i norrgående körriktning.

Var beredda på att det kan vara köer förbi arbetsplatsen, främst under för- och eftermiddagsrusningen. Stockholms stad har vidtagit flera åtgärder för att förbättra framkomligheten under byggtiden, t.ex. justering av trafiksignaler. Trafik mot Rålambshovsleden kan i stället svänga vänster vid Västerbroplan för att sedan ta direkt höger ner på Gjörwellsgatan.