Måndagen den 7 november öppnade Västerbronedfarten för motorfordonstrafik igen efter att ha varit stängd sen 12 september.

Sedan mitten på september 2016 pågår arbetet med att förbättra samt på del av sträckan bygga ny gång- och cykelbana på Västerbronedfarten. Måndagen den 7 november öppnade sträckan för motorfordonstrafik igen. Arbetet med gång- och cykelbanan fortsätter och beräknas vara klart i mitten på december 2016.