Med anledning av vicepresidenten Joe Bidens besök i Stockholm den 24-25 augusti väntas trafikstörningar i stora delar av Stockholmsområdet.

Särskilt kommer Stockholms innerstad att påverkas.  Vissa delar av city stängs helt för trafik. Det gäller främst området kring Strömkajen, Hamngatan, Centralen-Gamla stan och runt slottet. Under eskorter kommer de större vägarna till och från Arlanda att påverkas, främst under torsdagen.

De trafikslag som påverkas är bil-, buss- och i viss mån båttrafik. Även gång- och cykeltrafik kan påverkas närmast de avspärrningar som görs i innerstaden. 

Bilister uppmanas att ställa bilen hemma och åka kollektivt. Kollektivtrafikresenärer rekommenderas att i första hand använda sig av den spårbundna trafiken, det vill säga tunnelbana och tåg. Räkna med att resan kan ta längre tid än vanligt.

Aktuell trafikinformation

Följ tillfällig skyltning och information om begränsningar under besöket. Ta del av aktuell trafikinformation via Radio Stockholm och på nedanstående webbsidor:

 

Flera av samhällets aktörer, som Polisen, Stockholms stad, Länsstyrelsen, Trafikverket, räddningstjänst, sjukvård med flera, samverkar för att skapa hög säkerhet för statsbesöket, men även för de som bor och verkar i Stockholm.