Frågor och svar kring det rådande läget för vägtrafiken.

Extrem trafiksituation i Stockholms län. Undvik bilresor under torsdag förmiddag
Det står övergivna personbilar och lastbilar på de stora infarterna. De vägar som berörs mest är E4 söderut/norrut, väg 73 (Nynäsvägen) och väg 222. Trafikverket har tillsammans med andra aktörer arbetat för fullt under natten med att få undan fastkörda fordon, men fortfarande står det fordon kvar på vägen. Detta kommer att bidra till stora köbildningar när morgontrafiken startar. Ni som kan, lämna bilen hemma. 

Hur kan det bli en sådan här situation i och runt Stockholm när det snöar?
Vädrets krafter är ibland svåra att kringgå. Stora snömängder på kort tid eller sträng kyla kommer alltid att märkas i trafiken. I Stockholm är det väldigt mycket trafik. Mängden trafik tillsammans med det kraftiga och ihållande snöfallet har orsakat stora problem i vägtrafiken. Det är väldigt svårt att röja undan snön då både personbilar och lastbilar fastnar och blockerar vägarna så att plogbilarna inte kommer fram. Det ständigt ihållande snöfallet gör också att väglaget snabbt försämras även på en väg som nyss blivit plogad. 

Hur fungerar plogningen av våra vägar?
Trafikverket prioriterar plogning på högtrafikerade vägar. På klass 1-vägarna, som exempelvis Essingeleden, börjar vi ploga när det kommit en centimeter snö, och sedan har plogbilen två timmar på sig att ploga färdigt efter att det har slutat snöa. På vägar med mindre trafik är kraven lägre, och det får ligga kvar ett par centimeter snö på vägen efter avslutat snöfall. Läs mer under relaterade länkar.

Var är problemen värst?
På många ställen har trafiken stått helt stilla under dagen. Det har bland annat varit extremt stora problem på Essingeleden, Värmdöleden och Bergshamraleden. Det är fortfarande stora problem i och runt stora delar av Stockholmsområdet.

Vad gör ni åt det?
Myndigheter och andra aktörer med samhällsansvar i regionen arbetar nu intensivt, var och en och tillsammans, för att vi ska kunna återgå till normalläge gällande trafik och samhällsfunktioner. 

Rekommendationer

  • Överväg om din resa är nödvändig. Finns möjlighet att arbeta hemifrån i morgon torsdag?
  • Planera ditt resande. Utgå från att din resa kommer att ta väsentligt längre tid än normalt.
  • Förbered dig för att hantera långa stopp i trafiken i kyla. 
  • Håll dig informerad via trafikaktörernas (Trafikverket, SL, Swedavia) och din kommuns webbplats.
  • Följ den löpande rapporteringen exempelvis genom Radio Stockholm
  • Personer som har behov av vård uppmanas att kontakta 1177 för råd kring lämplig vårdinrättning