Natten mellan fredag 1 juli och lördag 2 juli kommer det endast vara ett körfält öppet i Tomtebodakurvan, när du kommer på E4/E20 N på Essingeleden mot Norra länken.

Arbete kommer ske på E4/E20 N, från Ekelundsavfarten och en bit in i Norra Länkens Gärdestunnel. Bilden nedan visar hur körfälten kommer ligga efter trafikomläggningen.

Karta över trafikomläggning

Trafikomläggningen:

  • Fredag 1 juli, kl 22 stängs körfältet på den gamla bron av och all trafik går på den nya norra bron till kl 04.00.
  • Lördag 2 juli, kl 04 stängs den norra bron av och två körfält (som tidigare) öppnas på den gamla bron E4/E20 N vid Karlberg.
  • Lördag 2 juli, kl 08.00 – 09.00 beräknar Trafikverket att alla trafikomläggningsarbeten kommer vara färdigställda. I detta läge blir det ingen delning av trafiken i Tomtebodakurvan, utan de 2 norrgående körfälten kommer hela vägen gå parallellt in i Norra länken.Trafikverket kommer fräsa bort gammal linjemålning, måla nya linjer, ta bort de skyltar och avstängningar som funnits. Trafikverket arbetar mot dessa tider, men det är cirkatider.

- Vi har använt den nya norra bron tillfälligt för att kunna bygga en ny 70 meter lång stödmur intill det körfält som varit stängt sedan 4 april. Nu kommer vi att bygga ytterligare en stödmur för att kunna koppla ihop E4 med Solnavägen och behöver därför lägga om trafiken, säger Björn Johnsson projektledare.

De två nya rampbroarna öppnar våren 2017. Den ena bron kommer leda E4/E20:s norrgående trafik till Norra länken och den andra bron kommer leda E4/E20:s norrgående trafik till Solnabron.