Trafik läggs om på nya körfält mot mitten av E4/E20 mellan Kungens Kurva och Lindvreten.

Under vecka 22 kommer trafiken på E4/E20 norrgående läggas om till nya körfält närmare mitten av motorvägen mellan Lindvreten och Kungens Kurva. Körfälten kommer att bli smalare än de är före trafikomläggningen (från vänster till höger är de 3,0 meter, 3,0 meter respektive 3,5 meter). Tung trafik över 3,5 ton hänvisas till höger körfält.  

Under vecka 23 kommer motsvarande förändring ske för trafik på E4/E20 södergående.

Dessa tillfälliga körfält kommer vara trafikerade till och med sommaren 2017.