Förbättringsarbeten vid omledningsvägen på E4/E20 vid Södertälje har bidragit till bättre flyt i trafiken. Men det kan fortfarande vara långa köer söderut. Håll dig uppdaterad på trafikläget innan du beger dig ut på vägarna.

Motorvägsbron vid Södertälje är avstängd för södergående trafik sedan en lastbilsolycka inträffade under midsommarhelgen. Trafikverket arbetar nu med att återställa och reparera bron och målet är att kunna öppna den igen för trafik i mitten av augusti.

Generellt rekommenderas att man om möjligt undviker att köra söderut via Södertälje då risken för totalstopp är stor till exempel vid mindre trafikolyckor. Vid sådana tillfällen har även polis och räddningstjänst svårt att komma fram om det är långa köer. Sjötrafiken under bron påverkas, eftersom bron inte kan öppnas. Det innebär att båtar högre än 26 meter inte kan passera under bron. Tågtrafiken går som vanligt.

Observera att väg 226 från Huddinge mot Södertälje kommer få kraftigt nedsatt kapacitet i två veckor från och med 18 juli på grund av nödvändigt vägarbete. Busstationen Hamrabron i höjd med Alfa-Laval byggs om vilket medför signalreglering av en sträcka på 150 meter.


Återställningsarbetet tar längre tid

Trafikverket arbetar med fokus på kvalitet och säkerhet för att återställa bron som kommer att ha samma bärighet som den ursprungliga efter återställandet. Materialtest på balken visar brister i kvalitet och hållfasthet och därför har återställningsarbetet tillfälligt avbrutits. Innan smides- och svetsarbete kan återupptas måste allt material som hittills är monterat avlägsnas och hållfastighetsprov göras. Trafikverket vet i dagsläget (27 juli) inte när Södertäljebron kan öppna för trafik igen. Ambitionen är att kunna öppna den så snart som möjligt.

Förbättringsarbeten på omledningsvägen genomförda

Natten mellan den 18 och 19 juli genomfördes fler förbättringsarbeten på omledningsvägen via Saltsjöbron. Nu kan trafiken till E4 mot Helsingborg använda både höger och vänster körfält över bron. Trafiken till E20 mot Strängnäs/Göteborg ska även i fortsättningen använda vänster körfält. Påfarten vid E20 breddades så att denna trafik får ett eget körfält för vänstersväng. Dessutom kan trafiken köra på varsin sida i cirkulationsplatsen i södergående riktning. Även nya linjer har målats och det har skyltats om för att göra det tydligare för trafikanter.

Nya positioneringsskyltar med tätare intervall

För att underlätta för räddningstjänst, polis eller bärgare att identifiera var längs vägen en person i behov av hjälp befinner sig, har nya numrerade skyltar satts upp var 250 meter på vänster sida av vägen på var sida av mittbarriären. Skyltningen börjar i Hallunda och fortsätter till Södertälje.

Förbättringar för bättre framkomlighet

Tidigare gjordes så kallade trimningsåtgärder där Trafikverket breddade och förbättrade rampen över till Saltsjöbron samt utökade till två körfält där det högra körfältet går mot E4/Helsingborg och det vänstra mot E20/Göteborg. Det går att se att det är fler som åker mot E4 än E20. Åtgärderna har förbättrat framkomligheten. Det passerar nu drygt 2 000 fordon i timmen i södergående riktning mot de dryga 3 000 fordon som normalt passerar då Motorvägsbron är öppen för trafik.

Kan vara långa köer

Trots semestertider som innebär minskad trafik, är det dock fortfarande köer som varierar i längd över dygnet. Området är extremt störningskänsligt – det är en av Sveriges mest trafikerade vägar som nu har färre körfält än normalt och nedsatt hastighet. En olycka eller en bil som går sönder och blir stående orsakar långa köer på väldigt kort tid. Vid mätningar varierade köerna mellan fem till sju kilometer mellan klockan 09.00 och 16.00. Och det tog 20 till 40 minuter att ta sig genom köerna. Trafikverket har dock höjt beredskapen genom att ha en bärgningsbil placerad i området för att kunna hantera störningar snabbt. Var förberedd på längre restid och håll dig uppdaterad via radion, trafiken.nu och trafikverket.se.

Vägarbeten återupptogs

Måndagen den 11 juli återupptogs de vägarbeten som varit stoppade på omledningsvägnätet på grund av broolyckan. Detta eftersom trafiken minskar under högsommarperioden. Arbetena är viktiga för att öka säkerheten och framkomligheten på vägarna. Vägar där arbeten återupptogs är: Väg 55 Strängnäs-Enköping, E18 Stockholm-Enköping samt E20 mellan Strängnäs och Södertälje. Trafikverket följer trafikflödena, fortsätter att ha extra bärgare och vägvakt kvar samt en extra färja vid Skanssundsleden.

Läs mer och se kartor för omledning i tidigare nyheter (relaterade länkar).