1 september lanserades en ny ingång på Trafiken.nu i samarbete med vägprojektet E4 Förbifart Stockholm.

Den 1:a september lanserade vi en ny ingång på trafiken.nu med information geografiskt begränsad till området runt E4/E20 mellan trafikplats Bredäng i norr och Vårbybron i söder.

I området bygger Trafikverket den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm, som beräknas öppna för trafik 2026. Under byggtiden förväntas störningar i trafiken som påverkar restider för förbipasserande.

Därför vill vi försöka ge dig en samlad och tydlig bild av hur läget ser just här, just nu och vad du kan förvänta dig framkomlighetsmässigt. Sidan riktar sig främst till trafikanter som färdas genom området på E4/E20, men också till dig som bor, arbetar eller av annan anledning rör dig inom området.

Även trafikpåverkande åtgärder på de kommunala gatorna kommer visas här. Vi hoppas du kommer ha nytta av informationen du får här och att det kan öka förståelsen för den komplexa trafiksituation som bygget av E4 Förbifart Stockholm innebär. 

Du hittar ingången via genvägen trafiken.nu/kungenskurva eller via fliken överst på sidan:

Flik med information om Kungens kurva