Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016.

Trafikförvaltningen (SL), Trafikverket, Stockholms stad, Solna stad och Nacka kommun har identifierat 2016 års mest trafikpåverkande arbeten. Dessa beskrivs lite längre ner.

Så minskas påverkan för trafikanterna

Gemensam planering med resenärer i fokus:

  • nattarbete t ex för driftoch underhåll
  • lågtrafik, t ex helgdagar och sommartid
  • arbete i två- eller treskift
  • information i många kanaler
  • infrastrukturen anpassas, t ex trafiksignaler
  • omledning av trafiken
  • stränga krav ställs på trafikanordningsplaner
  • kollektivtrafik och cykel prioriteras

...men vissa störningar är oundvikliga.

Större trafikförbättande åtgärder

I kartan visas ungefärlig plats för de största trafikförbättrande åtgärderna. Varje arbete redovisas längre ner på sidan.

Karta

Norra länken

Händelse: Igensättning av tillfälligt hål i väggen och körfält tas i bruk.
Plats: Strax före Norrtull
Tid: 1 juni 2016
Samhällsnytta: Utökad kapacitet i Gärdestunneln.
Påverkan: Bättre flöde i tunnelmynningen, framförallt för de som ska mot Norrtull.

Händelse: Klarastrandsledens (E4/E20 N) körfält läggs i slutläge.
Plats: Klarastrandsledens påfartsramp mot E4/E20 N
Tid: juni-september (flytande tidpunkt beroende på entreprenörens framdrift).
Samhällsnytta: Ger en rakare dragning in i tunneln.
Påverkan: Mindre vävningsrörelser i tunnelmynningen.

Webbplats: trafikverket.se/norralanken

Nya Karolinska Solna

Plats: Hagastaden på gränsen mellan Solna och Stockholm.
Tid: Det nya sjukhuset öppnar för de första patienterna under slutet av 2016. Nybyggnationen kommer vara helt färdig 2018.
Samhällsnytta: Nytt universitetssjukhus och forskningsområde som en del av nya Hagastaden. Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter och parker att sudda ut den tydliga gränsen mellan grannkommunerna Stockholm och Solna som nu allt mer växer ihop. Hagastaden blir en av Solnas sex nya stadsdelar och ett dynamiskt och attraktivt område med en tydlig storstadskaraktär.
Påverkan: Det pågår omfattande arbeten i området med trafikomläggningar vid behov.

Webbplats: nyakarolinskasolna.se

Slussen

Plats: Katarinavägen.
Tid: juni 2016
Samhällsnytta: Slussen är i så dåligt skick att anläggningen måste rivas och byggas upp från grunden. Problemen beror på att betongen bryts ner och på att grundläggningen misslyckades när Slussen byggdes på 1930-talet.
Påverkan: Det kommer att byggas nya busshållplatser vid Södermalmstorg då stadsbussarna kommer ledas om via Folkungagatan och Söderledstunneln runt sommaren. Där kommer bussarna stanna under byggtiden när Katarinavägen är avstängd i cirka fyra år. Till sommaren kommer även trafiken ledas om till den provisoriska bron som byggts under våren. Den yttre, östra bron kommer börja rivas.

Webbplats: stockholm.se/slussen

Västerbron

Plats: Västerbronedfarten
Tid: Preliminär byggstart hösten 2016 (12/9) och året ut. Arbetet planeras att vara klart 2017 (beläggningsarbeten våren 2017).
Samhällsnytta: Västerbron är en viktig länk i stadens cykelvägnät och ett av de mest trafikerade cykelstråken i staden. Varje dag passerar upp till 10 000 cyklister. Trafiksäkerheten vid Västerbronedfarten är inte tillräckligt hög och det uppstår ofta konflikter mellan trafikanter. Därför planerar staden att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för de som cyklar och går.
Påverkan: För att skapa utrymme för en bredare gång- och cykelbana föreslås att ett körfält tas bort vid Västerbronedfarten. Trafiken kommer att påverkas under byggtiden i olika omfattning och olika perioder.

Tvärbanan

Samhällsnytta: Förbättringar som ger en mer pålitlig resa.

Händelse: Arbeten med uppgradering av signalsystemet.
Plats: Mellan Alvik och Solna station
Tid: Avslutat

Händelse: Infrastrukturarbeten
Plats:
Mellan Alvik och Sickla Udde
Tid: Avslutat

Mälarbanan

Samhällsnytta: Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut från två spår till fyra och nya pendeltågsstationer byggs i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg. När arbetena är klara är järnvägen robustare och tågen kan gå oftare och punktligare. Hela utbyggnaden av Mälarbanan är klar 2025.

Plats: Järnvägssträckan Barkarby till Kallhäll
Tid: Från 11 juni 2016 klockan 02:00 till 8 augusti 2016 klockan 04:30
Påverkan: Järnvägen är helt avstängd för trafik eftersom Trafikverket behöver tillgång till järnvägen för de arbeten som inte kan göras samtidigt med tågtrafik. När järnvägen är avstängd blir det ersättningstrafik på vissa sträckor av Mälarbanan.

Plats: Järnvägssträckan Spånga till Kallhäll.
Tid: Från 9 juli 2016 klockan 02:40 till 18 juli 2016 klockan 04:30
Påverkan: Järnvägen är helt avstängd för trafik eftersom Trafikverket behöver tillgång till järnvägen för de arbeten som inte kan göras samtidigt med tågtrafik. När järnvägen är avstängd blir det ersättningstrafik på vissa sträckor av Mälarbanan.

Webbplats: trafikverket.se/malarbanan

E4 Förbifart Stockholm

Samhällsnytta: Förbifart Stockholm knyter samman södra och norra delen av regionen.

Händelse: Stängd påfartsramp E4/E20 S
Plats: Kungens kurva
Tid: Från april 2016 till slutet av 2021
Påverkan: Längre körtid för trafik som ska ut på E4/E20 S,ökad trafik på Skärholmsvägen.

Händelse: Stängd avfartsramp E4/E20 vid trafikplats Kungens Kurva, temporär ramp byggs cirka 500 meter norrut.
Plats: Kungens kurva
Tid: Mitten av maj 2016 t o m sommaren 2017
Påverkan: Liten, eventuellt ökad trafik på Smistavägen i Huddinge kommun.

Händelse: Mittremsan asfalteras
Plats: Mittremsan mellan trafikplats Kungens kurva och trafikplats Lindvreten
Tid: Från april 2016
Påverkan: Liten

Händelse: Sprängningar max tre gånger per dag på förutbestämda tider
Plats: Längs E4/E20 mellan trafikplats Kungens kurva och trafikplats Lindvreten.
Tid: Från april 2016, vardagar klockan 10:00, 14:00 och 19:30 (sena tiden endast från maj till och med september)
Påverkan: Totalstopp av trafiken max tio minuter per gång.

Händelse: Sänkt hastighet från 80 km/h till 70 km/h
Plats: Längs E4/E20 mellan trafikplats Kungens kurva och trafikplats Lindvreten.
Tid: Från april 2016
Påverkan: Liten

Webbplats: trafikverket.se/forbifartstockholm

Saltsjöbanan

Samhällsnytta: Förbättringar som ger en mera pålitlig resa. Se även Slussen.

Händelse: Infrastrukturarbeten längs med banan, samt plattformsarbeten i Storängen, Igelboda, Erstaviksbadet och Saltsjöbaden.
Plats: Mellan Slussen och Saltsjöbaden/Solsidan
Tid: Avslutat

Händelse: Del av Slussenprojektet
Plats: Mellan Slussen och Henriksdal
Tid: 22 augusti och framåt
Påverkan: Avstängd. Ny terminal i anslutning till plattformen i Henriksdal trafikerars av ersättningsbussar mellan Slussen och Henriksdal.

Webbplats: sll.se/saltsjobanan, sll.se/slussen

Nynäsbanan

Händelse: Trafikverket stänger av Nynäsbanan
Plats: Dubbelspår från Tungelsta station till Hemfosa.
Tid: Från den 27 juni till natt mot måndagen den 8 augusti är Nynäsbanan avstängd mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Därutöver stängs spåren av efter Skogås station en vecka senare – från och med den 4 juli till natten mot den 8 augusti - på grund av bygget av den nya stationen Vega.
Samhällsnytta: Förseningarna blir färre och det nya spåret ger möjlighet till tätare trafik.
Påverkan: Järnvägen är helt avstängd för trafik.

Webbplats: trafikverket.se/nynasbanan