Semesterns slut innebär en ökning av arbetspendling och företagstransporter. Trots det har trafiken i Södertäljeområdet flutit på bra under början av veckan. Trafikverket kan också förbättra prognosen till vecka 34, då återställningsarbetet går enligt plan.

Förbättrad prognos

Trafikverket och dess entreprenörer har jobbat dygnet runt med återställningsarbetet på Motorvägsbron i Södertälje. Den senaste tiden har allt gått bra och Trafikverket kan därför vässa prognosen för när bron kan öppnas för trafik.

- Som det ser ut nu kan vi öppna den skadade Motorvägsbron i Södertälje för trafik redan nästa vecka. Vi har ett antal kritiska moment kvar, bland annat kontroller och tester. Dessutom ska vi provöppna alla fyra broarna i området. När vi gjort det så vet vi också om allt fungerar som det ska och då vet vi exakt när bron kan öppnas, säger Stefan Lindgren, chef på Underhåll i Stockholm.

Trafikverket gör alltid provöppningar av broar när de har renoverats till exempel efter en skada eller ett teknikfel. Alla öppningsbara broar består av teknik som kan krångla och Trafikverket måste vara helt säkra på att de fungerar genom att provöppna dem.

Provöppningen av norrgående och södergående motorvägsbroar, järnvägsbron och Saltsjöbron, kommer att ske vid olika tillfällen under torsdagen och natten mot fredag. Det innebär inte någon större trafikpåverkan, men under provöppningen av Saltsjöbron stängs E4 södergående trafik av vid Morabergs trafikplats klockan 22.00 till 24.00 natten mot fredag och trafiken leds om genom Södertälje. Även norrgående trafik kommer att påverkas av provöppningen under kvällen, men då under en kortare tid på cirka 15 minuter.

Trafikläget kan snabbt ändras

Under måndagen ökade trafiken i området, då många avslutade sina semestrar och gick tillbaka till arbetet. Trots ökad trafik kan Trafikverket konstatera att trafiken har flutit på bra i början av veckan. Som mest har resan förbi Motorvägsbron förlängts med ca 10-20 minuter i rusningstid. Det innebär att köerna har varit ungefär lika långa som veckan innan.

Området är dock fortfarande väldigt störningskänsligt, så trafiksituationen kan snabbt ändras.

- Förutom att köerna brukar vara längre i slutet av veckan, så räcker det med att någon får fel på bilen för att det ska bli långa köer igen, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Under fredagen kan det förväntas lite längre köer under eftermiddagen, vilket är normalt under fredagar i augusti, även med full framkomlighet. Köerna beräknas vara som längst vid 17-18-tiden med cirka en timmes längre restid för dem som åker E4/E20 söderut förbi området.

Fortsätt hålla koll på läget i trafiken via trafiken.nu eller trafikverket.se och räkna fortsatt med förlängda restider.

Åk kollektivt

Trafikverket har tillsammans med ett flertal aktörer tagit fram olika lösningar för att underlätta resandet i och omkring Södertälje.

- Vi vill att så många som möjligt ska åka kollektivt och lämna bilen hemma för att öka framkomligheten för nyttotrafik och räddningstjänst. Det finns flera sätt för pendlare att ta sig till och från Södertälje, fortsätter Bengt Olsson.

Trafikverket har satt in gratis pendlarbussar mellan Skärholmen och Södertälje. Dessutom finns det fri pendlingsparkering i Skärholmens centrum och vid Scania i Södertälje. Därifrån kan resenärerna välja att ta pendlarbuss eller ordinarie kollektivtrafik. SL sätter in extra pendeltåg mellan Järna och Tumba i rusningstid och SJ har extravagnar till och från Eskilstuna, Nyköping, Linköping/Norrköping.