En tillfällig påfart i Skärholmen till E4/E20 söderut öppnas för att minska de trafikstörningar byggandet av Förbifart Stockholm innebär. Öppning sker efter sommaren 2017.

Den nya tillfälliga påfarten öppnas på grund av att man märkt av stora störningar i trafiken runt Skärholmen och Kungens Kurva efter att det befintliga påfarten stängdes i april 2016. Att störningar skulle märkas var väntat, men effekterna på Skärholmsvägen har blivit ännu större än vad Trafikverket har räknat med. 

Innan den tillfälliga påfarten kan öppnas måste först en ny tillfällig del av E4/E20 i området byggas klart. Detta ska vara klart i slutet av sommaren 2017 och först då kan Trafikverket alltså öppna den tillfälliga påfarten. Den tillfälliga påfarten kommer finnas kvar till 2021 då en ny permanent påfart kommer byggas på platsen.

Karta öppning av tillfällig påfartsramp