Störningsrapporten 2015 är en sammanfattning av de viktigaste störningarna som inträffade i Stockholms vägtrafik under förra året.

Att Stockholmstrafiken är extremt störningskänslig vet vi. En bilresa kan ta mer än fyra gånger längre i rusning än i normaltrafik på grund av köer. Sker det då en händelse vid ”fel” plats och ”fel” tidpunkt innebär det enorma konsekvenser för trafikanterna. Även två särskilt uppmärksammade punkter från 2014 års rapport har analyserats ytterligare: trafiksituationen i Stora Wäsby och Hammarbytunnelns infart.

- Tyvärr har vi inte sett att de åtgärder som utförts givit några effekter. Dessa olycksdrabbade områden har en markant ökning av olyckor de senaste åren, och tyvärr blev det en toppnotering under 2015, säger Rodrigo P. Lucero, operativ trafikanalytiker på Trafik Stockholm.

- Vi har även lyft fram sommarens vägarbeten, där kan vi konstatera att renoveringen av Söderledstunneln och ett räckesarbete på Essingeleden inte blev en bra kombo. Vi behöver fortsatt utveckla koordineringen av trafikstörande arbeten, fortsätter Otto Åstrand, också han analytiker på Trafik Stockholm

Rapporten är framtagen av trafikanalytikerna på Trafik Stockholm på uppdrag av Störningshanteringsgruppen. Gruppen jobbar med utveckling av störningshanteringen inom vägtrafikområdet och består av ett flertal parter inom trafik- och blåljussektorn.

Under relaterade länkar (dokumentsamling) finner du både årets rapport och äldre rapporter.