Denna vecka tar pendlingstrafiken full fart igen efter sommaren. Flera samhällsaktörer har tillsammans arbetat för att göra det smidigare att åka kollektivt till och från Södertälje tills att bron är i fullt bruk igen i början av september.

Från och med måndagen den 15 augusti förstärks kollektivtrafiken till Södertälje med extra vagnar på SJ-tåg till och från Eskilstuna, Nyköping, Linköping/Norrköping. Även SL sätter på vardagar i rusningstid in extra pendeltåg mellan Järna och Tumba.

– Den som tar bilen till Södertälje söderut bör vara förberedd på köer och längre restider. Ett sätt att undvika det här är att låta bilen stå och välja att resa med kollektivtrafiken i stället säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Trafikverket sätter in gratis pendlarbussar mellan Skärholmen och Södertälje. Dessutom finns det fri pendlingsparkering i Skärholmens centrum och vid Scania i Södertälje. Därifrån kan resenärerna välja att ta pendlarbuss eller ordinarie kollektivtrafik. Skyltar och parkeringsvärdar kommer att finnas på plats och hjälpa resenärerna till rätta.

För att bussarna ska komma fram snabbt och smidigt görs ett körfält mellan Hallunda och Moraberg tillfälligt om till ett kollektivtrafikkörfält i rusningstrafik. Det är bra för bussarna, men underlättar också för räddningstjänst och polis.

Exempel på busslinje

Exempel på busslinje

Extrainsatta pendeltåg

På vardagar i rusningstid, går två extra pendeltåg i timmen på sträckan Tumba– Järna och omvänt.

  • Från Järna går tågen på minuttalen 18 och 48 mellan klockan 06.18–08.18 och 16.18–17.18.
  • Från Tumba går tågen på minuttalen 20 och 50 mellan klockan 06.20–07.50 och 15.50–17.50.

Om du ändå tar bilen

Räkna med förlängd restid vid rusningstid. Välj om möjligt annan resväg.

Södergående trafik på E4/E20 leds om via Saltsjöbron, som nu är enkelriktad för södergående trafik. Inför förväntad trafikökning vecka 33 pågår ytterligare förbättringsarbeten för att förbättra trafikflödet över Saltsjöbron:

  • Påfartsrampen till E4 (intill Circle K) breddas så att hela omledningsvägen får två körfält.
  • Väg 502 är avstängd för södergående trafik från Grödingevägen/Viksängsleden mot Saltsjöbron.
  • Från 15 augusti är det förbud för genomfartstrafik på Mälarbron för att underlätta för trafiken inne i Södertälje.

Långväga trafik norrifrån som ska resa förbi Södertälje uppmanas köra väg 55 via Strängnäs mot Norrköping och Helsingborg samt E18 via Västerås/Arboga mot Göteborg. Undvik E4:an genom Södertälje för att förbättra framkomligheten för lokal trafik.