Sedan den 1 april finns inte längre möjligheten att reseplanera på Trafiken.nu.

Reseplaneraren på Trafiken.nu är avvecklad. I stället ska de samarbetande parterna kraftsamla för att göra reseplaneraren på sl.se bättre.

Ett alternativ vid planering av resor med olika färdsätt är Google Maps eller Samtrafikens Resrobot.