Tillfällig utformning för trafik som ska ut på E4/E20 i norrgående riktning.

I mitten av juli kommer påfartsrampen norrut vid trafikplats Lindvreten få en ny utformning. Detta görs för att få utrymme att bygga nya vägar i området.

Utformningen blir kortare och med mindre kurvradier och hastigheten begränsas till 50 km/h längre ner på den nya rampen än på den befintliga. Den nya påfartsrampen kommer trafikeras till och med sommaren 2017.