Måndagen den 25 april kommer påfarten vid trafikplats Kungens kurva från Skärholmsvägen ut på E4/E20 söderut att stängas av.

Det görs för att kunna bredda vägområdet i samband med att Förbifart Stockholm byggs. Alternativ väg blir Skärholmsvägen söderut via trafikplats Lindvreten. Påfarten öppnas igen senast i slutet av 2021.

Karta över området