Onsdag 26 oktober 2016 öppnar den nya gång- och cykelbron strax söder om Heron city. Den 1:a november 2016, stängs den befintliga gång- och cykeltunneln under E4/E20 mellan Skärholmen och Kungens Kurva.

Stängningen av gång- och cykeltunneln görs för att man ska kunna bygga infarten till tunnlarna i Förbifart Stockholm.

För vissa blir det nya stråket en lite längre väg men för andra blir vägen kortare. Alternativ väg att ta sig mellan områdena är längre norrut via befintliga gång- och cykelvägar i höjd med Smistavägen. Den avstängda gång- och cykeltunneln öppnar igen i ombyggt skepnad i slutet av 2021.

Karta över nytt gång- och cykelstråk