Höjningen av trängselskatten från årsskiftet har minskat trafiken och förbättrat framkomligheten i Stockholmstrafiken.

Trafikverket har tillsammans med Stockholms stad och KTH följt upp förändringen av trängselskatten i Stockholm. Trafiken har efter trängselskatternas förändring vid nyår minskat med fem procent under de perioder när trängselskatt tas ut. Detta gäller både trafiken ut och in ur innerstaden och trafiken på Essingeleden.

- Förändringarna ligger i nivå med prognoserna, dock något mindre än förväntat på Essingeleden, säger Birger Höök, projektledare på Trafikverket. Köerna på Essingeleden har blivit kortare och breder inte ut sig lika långt. Det har också lett till bättre framkomlighet på till exempel Södra länken, där antalet kövarningar och stängningar mer än halverats sedan nyår.

Fortare mellan södra och norra Stockholm

Det är fortfarande köer på de centrala delarna av Essingeleden under de värsta rusningstimmarna, vilket också är i linje med trafikprognoserna. I genomsnitt går det dock fortare att resa mellan södra och norra Stockholm eftersom köernas utbredning i tid och rum minskat. ”Bredden” på rusningen, alltså längden på den tidsperiod när trängseln är som värst, har minskat med mellan en halv och en timme. Morgonens köer börjar ett par kilometer senare. 

Vägarbeten påverkar

Samtidigt pågår stora arbeten i Stockholm som påverkar kösituationen och framkomligheten, framför allt efter påsk p.g.a. arbeten med Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden.
- Det är viktigt att komma ihåg att trafikminskningarna till följd av trängselskatterna har gjort störningarna mindre än vad de annars skulle ha varit, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket. 

Privatbilister står för större delen av minskningen

Av alla personbilar som passerar trängselskattesnitten ägs cirka 40 procent av juridiska personer (företag). En del av dessa bilar är förmånsbilar, och en del är olika typer av yrkes- och tjänstetrafik. Uppföljningen visar att de privatägda bilarnas passager minskat med tio procent över innerstadssnittet, medan de företagsägda bilarnas passager inte minskat. På Essingeleden har de privatägda bilarna minskat med tretton procent medan de företagsägda bilarna ökat med fem procent.