Renoveringen av Sergels torg går in i en ny etapp som kommer att innebära omlagda körvägar under cirka 1,5 år. Omläggningen sker nattetid 12-14 september.

Nattetid mellan måndag den 12 september och onsdag den 14 september leds trafiken om runt Sergelfontänen. Orsaken är den sista delen av tätskiktsbytet samt den kommande renoveringen av glasobelisken i fontänen.

Trafiken kommer inte längre att gå runt fontänen utan leds om i dubbelriktade filer söder om fontänen, det vill säga sidan mot Kulturhuset. Trafiken i norrgående riktning mot Sveavägen läggs om diagonalt över refugen i början på Sveavägen. Alla trafikanter vägleds med orange markering. Omledningen kommer att gälla under cirka 1,5 år.

Karta över nya körvägar

Karta över nya körvägar.