Det är begränsad framkomlighet i södergående riktning på E4/E20 vid Södertälje.

Köerna söderut är långa och kan fördröja restiden med flera timmar. Det här beror på en lastbilsolycka på Motorvägsbron under midsommarhelgen. 

Trafiken som ska söderut leds av in på Saltsjöbron eftersom Motorvägsbron är avstängd. Det påverkar framkomligheten och skapar köer eftersom Saltsjöbron har färre körfält. 

– För att öka kapaciteten har vi sett till att Saltsjöbron är enkelriktad för södergående trafik under den här perioden. Men vi rekommenderar trafikanter att undvika att ta bilen eller om möjligt välja en annan resväg, säger Bengt Olsson, Trafikverkets presschef.

Trafiken norrut påverkas inte av händelsen. Däremot påverkas sjötrafiken, då båtar högre än 29 meter kan inte passera under bron då ingen broöppning sker på Motorvägsbron i nuläget. Det kommer även att vara färre broöppningar än normalt av Slussbron och Mälarbron för att underlätta för trafikanterna och inte stoppa upp vägtrafiken mer än nödvändigt. 

Alternativa vägar

Södergående långväga trafik kommer att ledas om från Uppsala till väg 55 via Strängnäs mot Norrköping och Malmö samt E18 via Västerås/Arboga mot Göteborg för att förbättra framkomligheten för både långväga och lokal trafik. Se karta under relaterade länkar.

– Vi har säkerställt att trafiken på 55:an och E18 ska rulla på bra genom att stoppa större vägarbeten på dessa vägar från och med natten till tisdag 28 juni, berättar Bengt Olsson.

Lång tid att återställa bron

Bron fick omfattande skador då lastbilen välte och kilades fast, vilket skadade ett flertal balkar, räcken samt vitala delar av bron.

– Vi hoppas ha en bättre prognos för när bron kan öppnas i slutet av den här veckan. Det är stora skador på bron och just nu räknar vi på hur vi ska reparera bron så att den håller för trafiken. Så fort detta är klart börjar återställningsarbetet på plats. Men räkna med begränsad framkomlighet under längre tid, säger Bengt Olsson.

Det syns inte alltid att arbete pågår

Första steget när olyckor händer är att trygga säkerheten på plats. Det kan handla om allt från besiktningar av olyckplatsen, få ut snabb trafikinformation samt att skydda trafikanter och de som arbetar vid olyckplatsen. Nästa steg är att säkerställa så att trafiken kan börja rulla på platsen igen.


Sedan är det många saker som måste undersökas och förberedas innan man kan bestämma omledningsvägar och reparera bron. Trafikverket behöver samverka med andra parter till exempel kommuner, länsstyrelsen, blåljusmyndigheter, regionala kollektivtrafikmyndigheter osv. 

– Vissa omledningsvägar är till exempel kommunala, och då behöver vi ha en dialog med berörd kommun för att se hur vi bäst planerar våra respektive omledningar, så att vi inte bara flyttar problemet till en annan plats. Här gäller det att synka varje åtgärd, säger Bengt Olsson.

När tänkbara omledningsvägar har identifierats behöver Trafikverket undersöka om det pågår arbeten på dessa vägar och i så fall vilka arbeten som kan stoppas samt vilka effekter det skulle få. 

– Stoppar vi ett planerat arbete på sommaren får det konsekvenser i form av att det måste genomföras vid en annan tidpunkt. I det här fallet behöver vi analysera vilken tidpunkt som är den bästa för arbetet, säger Bengt Olsson.

Efter att Trafikverket har säkerställt framkomligheten på omledningsvägarna genomförs så kallade trimningsåtgärder för att få bättre trafikflöden. Det pågår just nu och sker i samarbete med Södertälje kommun. Det handlar till exempel om att Trafikverket tillsammans med kommunen ser över om det går att stänga av trafikljus, leda om trafiken på andra vägar för att minska trafikflöden in mot omledningsvägar samt förbättra skyltning och provisoriska vägbanor. 

Karta över omledning i Södertälje
Karta över omlednings i Södertälje.

Väg 502/Verkstadsvägen:
1) enkelriktad i södergående riktning mellan omledningen från E4/E20 till Circle K (Statoil)/Scandic,
2) avstängd i norrgående riktning vid Circle K (Statoil)/Scandic

Hertig Carls väg:
3) helt avstängd för all trafik

Väg E20, östlig riktning:
4) avfart till väg 502/Verkstadsvägen avstängd

Väg E4, nordlig riktning:
5) avfart till väg 502/Verkstadsvägenavstängd

Saltsjöbron
6) På Saltsjöbron delas trafiken upp:

  • Vänster körfält är avsett för trafik mot E20, mot Strängnäs/Eskilstuna/Örebro/Mariestad/Skara/Göteborg
  • Höger körfält för trafik mot E4Nyköping/Norrköping/Linköping/Helsingborg.

 

Karta över omledningsvägar
Karta över omledningsvägar för långväga södergående trafik