Arbetet med att återställa Motorvägsbron i Södertälje pågår för fullt och Trafikverket beräknar att bron kan öppnas i början av september. Norrgående trafik på bron påverkas inte av avstängningen.

Efter ett flertal tester och analyser av motorvägsbron i Södertälje, bedömer nu Trafikverket att den kan vara återställd i början av september. Orsaken till framflyttandet av prognosen är bland annat att bron är mycket komplex i sin konstruktion med ett stort antal balkar. Trafikverket är beroende av flera olika parametrar för att kunna ställa rätt diagnos och fatta rätt beslut för återställning av bron. Trafikverket återkommer när arbetet närmar sig slutet med en mer exakt tidpunkt för öppnandet av bron.

Återställningsarbetet pågår kontinuerligt men för trafikanter i området gäller följande:
• Södergående trafik förbi Södertälje, kör riksväg 55 mot Strängnäs/Västerås/Norrköping. Undvik att köra E4:an förbi Södertälje.
• Södergående trafik till Södertälje leds om via Saltsjöbron. Räkna med förlängd restid. Välj om möjligt annan resväg eller annat färdsätt. För karta och mer detaljerad information se röd ruta nedan, www.trafikverket.se eller www.trafiken.nu.
• Håll dig uppdaterad och följ läget i trafiken antingen via Trafikverkets webbplats och www.trafiken.nu eller de lokala radiokanalerna.

Säkerhet längs vägen
• Ta med vatten i bilen, även något att äta kan vara bra.
• Har du mediciner du behöver ta regelbundet, ta med dem i bilen när du är ute och åker.
• Tänk på att ha tillräckligt med drivmedel för att inte bli stillastående i kön. Håll avståndet till bilen framför, även fast det går sakta är det viktigt att ha en säkerhetsmarginal.
• Tänk på att eventuella vägrenar inte är till för att du ska komma fram fortare, utan är till för bland annat räddningspersonal. Räddningspersonal som kanske måste undsätta någon i bilkön, eller arbeta med orsaken till kön. Släpp fram dem!
• Lämna aldrig bilen. Din bil kan då orsaka ytterligare olyckor när trafiken börjar rulla igen.
• Gå inte på motorvägen, även vid kö gäller rådande trafikregler.