Motorvägsbron i Södertälje fick omfattande skador efter lastbilsolyckan natten till midsommarafton. Trafikverket arbetar nu med att återställa och reparera bron och målet är att kunna öppna den igen för trafik i mitten av augusti

Trafikverkets målbild är att kunna öppna bron i Södertälje för trafik i mitten av augusti. Tidsprognosen är satt mot bakgrund av att allt går enligt planerna under återställningsarbetet. Det är ett antal kritiska moment, som till exempel stagning och stabilisering av bron, som måste utföras. Om det då händer något oförutsett så kan det dröja en bra bit in på hösten innan bron kan öppna för trafik igen.

Komplicerat återställningsarbete

För att återställa och reparera bron måste Trafikverket byta ut ett antal balkar vilket är ett komplicerat arbete. Eftersom hela bron har förskjutits så måste den först stagas upp och stabiliseras innan balkarna byts ut. Det kräver enorm precision samt en stor säkerhetsapparat för att säkra alla moment.

Ett södergående körfält öppnas inte

Under reparationsarbetet kommer Trafikverket inte att kunna öppna upp ett av de södergående körfälten för trafik. Just nu när bron är skadad så klarar den inte av tung trafik och vi vill undvika att den tunga trafiken tar sig in på bron.
Dessutom ska de som arbetar på bron kunna känna sig trygga och säkra och det är förenat med stor fara att ha trafik nära inpå de som arbetar där.

Det här händer på bron nu

Just nu planerar Trafikverket för stål- och konstruktionsarbeten på bron. Både räcken och balkar fick stora skador vid olyckan och man har börjat ta ner de skadade räckena och nästa vecka kommer arbetet med att sätta upp nya räcken påbörjas.

Läs mer och se kartor för omledning i tidigare nyheter (relaterade länkar).

Frågor och svar

Vad har Trafikverket gjort för att minska köerna?
Under natten mot onsdagen har Trafikverket öppnat upp ett till körfält söderut på Saltsjöbron (väg 502). Det innebär att det nu är två körfält öppna för trafiken söderut. Delar av trafiken på väg 502 kan sedan köra direkt ut på E4 och fortsätta söderut och delar leds ut på E20.

Det har förbättrat framkomligheten avsevärt, vilket innebär att Trafikverket i dagsläget inte behöver göra några fler större ingrepp. Däremot arbetar Trafikverket löpande tillsammans med Södertälje kommun för att identifiera och genomföra mindre trimningsåtgärder för att förbättra trafikflödena ytterligare. 

Hur ser trafikläget ut nu vid Södertälje? 
Köerna har minskat rejält sedan det gjordes trimningsåtgärder natten till onsdagen. Men det är ett störningskänsligt område, så händer det något som exempelvis att en bil blir stillastående blir det snabbt köer. Tänk på att många reser söderut inför helgen, till lantställen eller på semester, så var ute i god tid och hålla koll på läget i trafiken via radio och webben. Det kan bli köer.

Hur får jag veta om det är långa köer just när jag ska köra?
Håll koll på läget i trafiken innan du åker. Via radion samt www.trafikverket.se och trafiken.nu får du uppdaterad information samt realtidsbilder från de största vägarna i Stockholm. 

Hur kommer det sig att det snabbt kan gå från helt lugnt till långa köer?
Viktigt att komma ihåg är att området är väldigt störningskänsligt i och med att det är färre körfält än normalt på en av de mest trafikerade vägarna i Sverige. Så bilar som blir stående på grund av till exempel fel på bilen eller olyckor, orsakar långa köer på väldigt kort tid. Trafikverket har dock höjt beredskapen och har en bärgningsbil som är placerad i området för att snabbt kunna hantera störningar.

Går det att passera under bron med båt?
Båtar lägre än 29 meter kan passera under bron. 

Skanssundsleden, går extra färjor?
Från och med den 29 juni körs två färjor skytteltrafik, dagtid mellan klockan 9.00 och 18.00. Efter klockan 18.00 går färjan enligt ordinarie tidtabell.