Klockan 05.00 på måndag morgon den 22 augusti öppnar Motorvägsbron i Södertälje. Södergående trafik återgår till sitt normala läge på Motorvägsbron, istället för att köra över Saltsjöbron.

Trafikverket och dess entreprenörer har arbetat dygnet runt för att återställa bron så den kan öppnas redan på måndag (22 augusti) klockan 05.00, innan rusningstrafiken drar igång.

- Vi förstår att trafiksituationen för boende och trafikanter i Södertälje och dess närområden har varit jobbig och tålamodskrävande. Så nu är vi jätteglada att vi kan öppna bron och att allt kan återgå till det normala, säger Stefan Lindgren, Underhållschef på Trafikverket.

I helgen ska Trafikverket ställa i ordning allt och putsa det sista så att trafiken kan komma fram på bron.

- Tack vare ett mycket engagerat team bestående av personal från våra entreprenörer och Trafikverket har vi lyckats lösa en rad tekniska problem och återställt Motorvägsbron så trafiken kan köra säkert på bron igen. Samtliga samarbetsparter har verkligen har gjort ett lysande arbete, säger Stefan Lindgren.

Trafikverket har även fokuserat på att samarbeta med externa aktörer om att underlätta framkomligheten för trafikanterna så mycket så möjligt.

- Samarbetet har varit en förutsättning för att framkomligheten ändå har varit så bra. Vi har haft det som ett gemensamt mål under hela den här resan, säger Jim Milerud, kriskoordinator på Trafikverket.

Vägen stängs för att kunna öppna

För att kunna öppna bron på måndag morgon behöver Trafikverket stänga av E4/E20 södergående trafik vid Morabergs trafikplats, söndag natt mot måndag klockan 21.00 – 05.00. Trafikverket tar bland annat bort det tillfälliga kollektivkörfältet, tillfällig skyltning, avfartsrampen mot Saltsjöbron och återställer den till dubbelriktad trafik, utför linjemålning och återställer rondell. Trafiken leds då om genom Södertälje.

Det kommer att ta tid innan allt är återställt i området. Prioritet nu är att öppna bron, därefter återställs alla vägar och skyltar så trafiken kan köra som före olyckan. Trafikverket kommer att arbeta med återställandet av kringliggande vägnät de kommande veckorna.

Hur åker jag från och med måndag?

Du som trafikant kan köra din vanliga väg på E4/E20 söderut. De extrainsatta bussarna och pendeltågen kommer att tas bort, då trafiken återgår till det normala igen.

Det kommer att vara samma kapacitet som innan olyckan vid bron. Det innebär att det kan vara tillfälliga köer i rusningstid och då speciellt på fredagseftermiddagar.

Provöppning

Provöppning av Motorvägsbron i Södertälje.