Framkomlighet efter tidigare snöfall

Framkomligheten är fortfarande begränsad i framförallt Stockholms innerstad efter det kraftiga snöfallet.

Stockholms stads fokus är att frakta bort snödrivor och snöhögar, sandning och saltning samt fortsatt plogning där det fortfarande finns behov.

En utmaning är att parkerade och översnöade bilar inte flyttas. Bilar ska flyttas från gator med servicedag/natt i innerstaden och servicedag i ytterstaden. Även busstrafiken påverkas av att snöröjningen hindras av översnöade bilar.

Trafikkontoret har förståelse för situationen, men kan inte ge dispens, då servicetiderna måste respekteras för att snöröjningen ska fungera. Undantag är de med parkeringstillstånd för funktionshindrade som får stå längre än de anvisade tre timmarna.

Tack för att du hjälper till!

Du som stockholmare kan underlätta för snöröjarna, till exempel genom att följa parkeringsreglerna och genom att ta bort föremål som är i vägen på trottoaren. Då kan plogning ske på ett bra sätt.