Ger begränsad framkomlighet i Kungens kurvaområdet. Uppehåll i arbetet för jul- och nyårstrafiken.

Arbetena på Ekgårdsvägen i Kungens kurva kommer fortsatt att pågå under hösten och vintern. Trafiken leds över mittrefugen i olika skeden till ena sidan av vägen som då trafikeras med ett körfält i varje riktning. Man kommer att göra uppehåll i arbetet mellan 15 november 2016 och 15 januari 2017 och återställa vägen till två körfält i varje riktning för att medge framkomlighet för den ökande jul- och nyårstrafiken.