På grund av bron som byggs mellan Rinkeby och Ursvik

Under hela 2016 kommer ett körfält i södergående riktning vara avstängt på Ulvsundavägen vid påfarten från E18 i höjd med Rinkeby Allé.

Trafiken på Ulvsundavägen kommer att läggas om i flera skeenden, men det kommer att vara tre körfält i vardera riktning öppet under hela byggskedet. Hastighetsbegränsningen kommer att vara 50 km/h.

Natten mellan måndagen den 18 och tisdagen den 19 april kommer norrgående trafik ledas om vid Ulvsundavägen i höjd med Rinkeby Allé. Omledningen gäller från och med den 19 april till och med september-oktober 2016.

Natten mellan den 1 och 2 maj kommer Ulvsundavägen att påverkas ytterligare då trafiken söderut kommer att ledas om på Ulvsundavägen vid påfarten från E18 i höjd med Rinkeby Allé. Omledningen gäller från och med den 2 maj till och med september-oktober 2016.

Trafiken på Ulvsundavägen påverkas på grund av att en bro håller på att byggas över Ulvsundavägen mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Bron började byggas under september månad 2015 och beräknas stå klar sommaren 2017. Bron byggs för gående, cyklister och kollektivtrafik.