För att få bättre trafikflöde på Kungens kurvaleden och Skärholmsvägen kommer Trafikverket att genomföra ytterligare trafikförbättrande åtgärder vid trafikplats Lindvreten.

Trafikverket kommer under våren 2017 bredda påfarten till E4/E20 söderut för att skapa en tvåfilig ramp som ger ett bättre flöde ut på motorvägen. Förutom detta kommer även sista biten av Kungens kurvaleden, d.v.s. bron på trafikplats Lindvreten, byggas om till tvåfilig väg i norrgående körriktning. Det sistnämnda arbetet kommer utföras innan årsskiftet 2016/2017.