Natten mellan den 5 och 6 februari kommer Förbifart Stockholm att lyfta en ny gång- och cykelbro på plats över E4/E20.

Arbetet görs nattetid eftersom det kräver avstängning av en bit av E4/E20. Vägen stängs från 22:00 till senast 07:00 och trafikanter kommer att ledas om på alternativa vägar.

Karta över omledning

Trafikanter på väg söderut leds om till Skärholmsvägen vid trafikplats Kungens Kurva.

Trafikanter på väg norrut leds om till Kungens Kurvaleden vid trafikplats Lindvreten.

Omledningarna kommer att vara ordentligt skyltade längs med hela sträckan. Om det blåser för mycket eller om det inträffar andra oförutsedda händelser kan brolyftet komma att göras en vecka senare.

När brokonstruktionen är på plats fortsätter arbetet med att färdigställa den för öppnande hösten 2016.