Natten mellan den 16 och 17 oktober kommer trafiken att läggas om vid påfarten från E18 södergående riktning på Ulvsundavägen i höjd med Rinkeby Allé. Omläggningen görs mellan 22.00-05.00 och kommer att innebära begränsad framkomlighet.

Det är det pågående arbetet med att bygga en bro mellan Rinkeby och Ursvik som är anledningen till omläggningen av trafiken.Omläggningen gäller från 17 oktober till och med den första februari 2017. Trafiken på Ulvsundavägen kommer att läggas om i flera skeenden, men det kommer att vara tre körfält i vardera riktning öppet under hela byggskedet. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.

Bron kommer att förbinda Rinkeby Allé med Stora Ursviks Allé och byggs för gående, cyklister och kollektivtrafik.