Lördagen den 4 juni påverkas stora delar av centrala Stockholm

Lördagen den 4 juni avgörs Stockholm Marathon. Loppet startar kl 12.00. Framkomligheten i stora delar av innerstaden är mycket begränsad för bilister från omkring kl 11.00 och ända fram tills dess att loppet är över vid 18.30-tiden.

Läs mer om hur bil- och kollektivtrafiken påverkas under relaterade länkar.

Cykeltrafiken påverkas av avspärrningar på ungefär samma sätt som biltrafiken. Inga cykelbanor är avstängda med anledning av evenemanget. Som cyklist bör du undvika att korsa fältet.