Efter nattens förbättringsarbeten vid omledningsvägen på E4/E20 vid Södertälje flyter trafiken nu avsevärt bättre än tidigare i veckan.

Flera justeringar, så kallade trimningar, har gjorts på viktiga platser på omledningsvägen som använts sedan olyckan på Södertäljebron på midsommarafton. Nu är påfartsrampen från Södertäljevägen till Saltsjöbron breddad med två parallella körfält söderut, ordentliga vägräcken är monterade, skyltningen är bättre och vägmålningen tydligare. På Saltsjöbron delas trafiken upp så att vänster körfält används för trafik mot E20, mot Strängnäs/Eskilstuna/Örebro/Mariestad/Skara/Göteborg. Medan höger körfält är för trafik mot E4 Nyköping/Norrköping/Linköping/Helsingborg.

Ytterligare förbättringar med vägmålning och skyltning kommer att göras under natten mot torsdag. Arbetena kan komma att påverka framkomligheten under natten.

Södertäljebron är avstängd i södergående riktning så framkomligheten vid bron är fortfarande väldigt begränsad. Trafikverket rekommenderar trafikanter att även i fortsättningen välja andra resvägar.

– Vi hoppas kunna ge en bättre prognos för när bron kan öppnas i slutet av den här veckan. Det är stora skador på bron och just nu räknar vi på hur vi ska reparera bron så att den håller för trafiken, för säkerheten kommer alltid i första hand, säger Bengt Olsson Trafikverkets presschef.

Karta över omledning i Södertälje
Karta överomledningsvägar vid Södertäljebron.

Väg 502/Verkstadsvägen:
1) enkelriktad i södergående riktning mellan omledningen från E4/E20 till Circle K (Statoil)/Scandic,
2) avstängd i norrgående riktning vid Circle K (Statoil)/Scandic

Hertig Carls väg:
3) helt avstängd för all trafik

Väg E20, östlig riktning:
4) avfart till väg 502/Verkstadsvägen avstängd

Väg E4, nordlig riktning:
5) avfart till väg 502/Verkstadsvägen avstängd

Saltsjöbron
6) På Saltsjöbron delas trafiken upp:

  • Vänster körfält är avsett för trafik mot E20, mot Strängnäs/Eskilstuna/Örebro/Mariestad/Skara/Göteborg
  • Höger körfält för trafik mot E4, mot Nyköping/Norrköping/Linköping/Helsingborg.

 

Frågor och svar

Vad har Trafikverket gjort för att minska köerna?
Under natten mot onsdagen har Trafikverket öppnat upp ett till körfält söderut på Saltsjöbron (väg 502). Det innebär att det nu är två körfält öppna för trafiken söderut. Delar av trafiken på väg 502 kan sedan köra direkt ut på E4 och fortsätta söderut och delar leds ut på E20.

Det har förbättrat framkomligheten avsevärt, vilket innebär att Trafikverket i dagsläget inte behöver göra några fler större ingrepp. Däremot arbetar Trafikverket löpande tillsammans med Södertälje kommun för att identifiera och genomföra mindre trimningsåtgärder för att förbättra trafikflödena ytterligare. 

Hur ser trafikläget ut nu vid Södertälje? 
Köerna har minskat rejält sedan det gjordes trimningsåtgärder natten till onsdagen. Men det är ett störningskänsligt område, så händer det något som exempelvis att en bil blir stillastående blir det snabbt köer. Tänk på att många reser söderut inför helgen, till lantställen eller på semester, så var ute i god tid och hålla koll på läget i trafiken via radio och webben. Det kan bli köer.

Hur får jag veta om det är långa köer just när jag ska köra?
Håll koll på läget i trafiken innan du åker. Via radion samt www.trafikverket.se och trafiken.nu får du uppdaterad information samt realtidsbilder från de största vägarna i Stockholm. 

Hur kommer det sig att det snabbt kan gå från helt lugnt till långa köer?
Viktigt att komma ihåg är att området är väldigt störningskänsligt i och med att det är färre körfält än normalt på en av de mest trafikerade vägarna i Sverige. Så bilar som blir stående på grund av till exempel fel på bilen eller olyckor, orsakar långa köer på väldigt kort tid. Trafikverket har dock höjt beredskapen och har en bärgningsbil som är placerad i området för att snabbt kunna hantera störningar.

När kan bron öppnas upp för trafik?
Det är stora skador på bron och just nu räknar Trafikverket på hur bron ska repareras så att den håller för trafiken. Så fort detta är klart börjar återställningsarbetet på plats. Trafikverket hoppas ha en bättre prognos för när bron kan öppnas i slutet av den här veckan. Men räkna med begränsad framkomlighet för en tid framöver

Varför är inte Trafikverket och arbetar på bron? 
Trafikverkets personal eller entreprenörer kan inte alltid befinna sig på bron för att arbeta. Dels behöver man säkerställa att bron håller för arbetsfordon och liknande, men sedan behöver det utföras en mängd olika beräkningar och planering för hur Trafikverket ska reparera bron för att få ett säkert och hållbart resultat. Så fort detta är klart börjar återställningsarbetet på plats.

Varför tog det så lång tid att öppna omledningsvägar?
När det gäller omledningen vid bron så var Trafikverket först tvungna att säkerställa bärigheten på omledningsvägen mellan Motorvägsbron och Saltsjöbron samt sätta upp barriärer, innan trafiken kunde släppa på. Det är en ren säkerhetsåtgärd – Trafikverket måste vara 100 % säkra på att rampen håller för all trafik och att det är säkert att köra där. Trafiken började omledas via Saltsjöbron på fredag 24 juni kl. 18.00.

När det gäller att leda om trafiken via andra vägar, så behövde Trafikverket först undersöka om det pågick arbeten på dessa vägar och i så fall vilka arbeten som kunde stoppas och vilka effekter det skulle få. Stoppas ett planerat arbete på sommaren får det konsekvenser i form av att det måste genomföras vid en annan tidpunkt. Trafikverket behöver även säkerställa att omledningsvägarna klarar de ökade trafikflöden, utan att riskera säkerheten.

Går det att passera under bron med båt?
Båtar lägre än 29 meter kan passera under bron. 

Skanssundsleden, går extra färjor?
Från och med den 29 juni körs två färjor skytteltrafik, dagtid mellan klockan 9.00 och 18.00. Efter klockan 18.00 går färjan enligt ordinarie tidtabell.Bakgrundsfakta

På midsommarafton inträffade en lastbilsolycka på Södertäljebron. Sedan dess är trafiken på bron avstängd i södergående riktning. Även sjötrafiken påverkas, båtar högre än 29 meter kan inte passera under bron då den inte kan öppnas.

Södergående långväga trafik leds om från Uppsala till väg 55 via Strängnäs mot Norrköping och Helsingborg samt E18 via Västerås/Arboga mot Göteborg för att förbättra framkomligheten för både långväga och lokal trafik.