Avstängningen gäller från den 18 januari till den 25 april 2016.

Natten mellan söndag 17 januari och måndag 18 januari kommer ett körfält i påfarten från E18 södergående att stängas av vid Ulvsundavägen i höjd med Rinkeby Allé. Avstängningen gäller från och med den 18 januari till och med 25 april 2016.

Anledningen till avstängningen är ett pågående arbete med att bygga en bro över Ulvsundavägen mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Bron började byggas under september månad 2015 och beräknas stå klar sommaren 2017.

Bron byggs för gående, cyklister och kollektivtrafik.